43 45 01 01 mail@rosenholmhoerecenter.dk

Høreapparater

Der er 5 kategorier af høreapparater at vælge imellem. Til alle høreapparater er der tilknyttet en forsikring. Forsikringen er gældende til at erstatte hvert serienummer x 1 for bortkomne eller beskadigede høreapparater. Der er en selvrisiko på alle høreapparater. Selvrisikoen er individuel alt efter producent. Garantien på det gældende serienummer følger garantien på det oprindelige fakturerede høreapparat – garantien bliver altså ikke ”udvidet”.

Hørelse er en diffus størrelse. Ligesom vi ser farver forskelligt, hører vi også lyde forskelligt. Hvad, der er god lyd for dig og mig, er ikke nødvendigvis god lyd for Hr. og Fru Jensen.

Støj, medicin, slag, blodpropper/hjerneblødninger, diabetes samt mange andre ting kan føre til hørenedsættelse. Dette bevirker at man ofte synes andre mumler, TV/radio mangler bas eller diskantlyden er forvrænget. Man trækker sig socialt – dette kan igen påvirke demens da man ikke får nye input fra omverdenen.

 

Kategori 1 - Budget

Du er ikke speciel aktiv og du har et lille høretab og en god skelneevne. I denne kategori er høreapparaterne bedst egnet til samtale på tomandshånd og i små grupper hvor der ikke er nogen udenoms støj

 

Kategori 2 - Basis

Du er som i kategori 1, ikke speciel aktiv og du har et lille høretab og en god skelneevne. Her får du en bedre støjreduktion så du har lettere ved at høre i mindre grupper med moderat baggrundsstøj.

 

Kategori 3 - Basis+

Du er forholdsvis aktiv og social, dit høretab er moderat og du har en god skelneevne. Høreapparaterne giver et bedre udbytte. Høreapparaterne har bedre komfort da du får en bedre lyd samt en bedre dæmpning af støj, det gør det lettere at høre i baggrundsstøj. Du har væsentligt lettere ved at høre hvad der bliver sagt om middagsbordet. Du har desuden lettere ved at høre tale fra TV og radio.

 

Kategori 4 - Avanceret

Du er meget aktiv og meget social. Der er en utrolig god lydkvalitet. Du vil opnå en rigtig god og tildels ubesværet hørelse i de fleste situationer. Det er væsentligt lettere at deltage aktivt i samtaler i for eksempel større forsamlinger, til fester og møder. De er rigtig gode til at gengive tale og musik, baggrundsstøj og vindstøj undertrykkes så lyden bliver mere naturlig.

 

Kategori 5 - Top

Top produkterne har den nyeste og bedste teknologi fra verdens førende høreapparats producenter. Høreapparaterne giver dig absolut flest fordele i forhold til dårlig hørelse og er de absolut de bedste høreapparater. Du vil opnå den absolutte bedste hørelse i alle situationer. De differencere lydene så der er mest fokus på talefrekvenserne og mest dæmpning* af baggrundsstøj/støj.

 

Baggrundsstøj/støj skal ikke dæmpes 100%. Støj er en naturlig del af et lydbillede, hvis støjen fjernes helt, vil det bevirke at lyden er ”unaturlig”. Tale/lyd vil høres som når du opholder dig i et lydtæt rum.

HUSK! – Høreapparater er og bliver KUN et teknisk hjælpemiddel. Høreapparater vil aldrig løse dine høreproblemer 100%

Luk menu